Technologia ładowania

Nasza szeroka gama urządzeń do załadunku obejmuje każdy aspekt załadunku i rozładunku pojazdu, a także jego ułatwienie i poprawę bezpieczeństwa. Każdy z naszych produktów i rozwiązań ma najwyższą jakość, trwałość i bezpieczeństwo.

Akcesoria

Elegancko zaprojektowane akcesoria poprawią bezpieczeństwo i wydajność doku załadunkowego. Akcesoria dokujące zmienią dok ładunkowy w jeszcze bardziej niezawodną stację, która może zapewnić niezakłócony przepływ materiałów.

Brama segmentowa

Bramy przemysłowe to elementy niezbędne do zapewnienia swobodnego przepływu towarów. Czy dotyczy to segmentowych bram aluminiowych, czy też bram ISO – bramy przemysłowe firmy PROMStahl stanowią doskonałe rozwiązanie dla każdej firmy.

Typ PL

Śluza przeładunkowa

Zewnętrzna śluza przeładunkowa jest systemową konstrukcją, która wraz z zewnętrzną rampą przeładunkową tworzy samodzielny dok przeładunkowy, który można połączyć z budynkiem.
Zawiera wszystkie niezbędne elementy doku przeładunkowego, to jest: pomost przeładunkowy, rękaw uszczelniający i bramę segmentową:

Wszystkie te elementy stanowią kompletny, zaawansowany technologicznie system przeładunkowy, który, w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta, oferuje znaczące korzyści w porównaniu z tradycyjnymi, wewnętrznymi rampami przeładunkowymi.
Dzięki zastosowaniu śluz przeładunkowych zyskuje się cenną powierzchnie magazynową, zapewniając jednocześnie izolację termiczną budynku.

Standardowo całość systemu ramy stalowej jest cynkowana ogniowo.
Systemy odprowadzania wody a także dopasowanie elewacji do budynku Klienta są również dostępne w ramach rozwiązań opcjonalnych.

Product data sheet

Type PL_en.pdf

Zalety

Zalety śluzy przeładunkowej:

 • Termiczna separacja magazynu i doku przeładunkowego gwarantuje zdecydowaną redukcję kosztów energii – bardzo istotny czynnik w magazynach z regulowaną temperaturą i w chłodniach.
 • Łatwy i szybki montaż dzięki wstępnie zmontowanym elementom budowli, które umieszcza się na wcześniej przygotowanych fundamentach i mocuje do zewnętrznej ściany budynku. Jeśli rozbudowuje się istniejący budynek, prace montażowe mogą być wykonywane równolegle z obsługą załadunku i rozładunku towarów.
 • Okładzina ścian może być wykonana albo z nieizolowanej blachy trapezowej, albo z izolowanych płyt o grubości 40 mm; możliwe jest również zastosowanie tego samego materiału, którym pokryto elewację magazynu.
 • Śluza przeładunkowa może być wyposażona w pomost z najazdem uchylnym lub teleskopowym, a także w różne rodzaje rękawów uszczelniających, optymalnie dostosowanych do konkretnej intensywności oraz częstotliwości przeładunków.
 • Dzięki swojej elastycznej, modułowej konstrukcji, śluza przeładunkowa firmy PROMStahl może być dostarczona jako ekonomiczny system wielostanowiskowy, lub, w przypadku ograniczonej przestrzeni przed dokiem przeładunkowym, jako konstrukcja ustawiona pod kątem albo kilku-rzędowa.
 • W magazynie pojawia się dodatkowa przestrzeń, ponieważ cały dok przeładunkowy zostaje wyprowadzony na zewnątrz budynku.
 • Możliwe jest nawet skorzystanie z przepisów skracających okres amortyzacji pod kątem podatków.
  Sugerujemy kontakt w tej sprawie z doradcą podatkowym.
 • Założenia dotyczące obciążenia zgodnie z DIN 1055 części 4 + 5
 • Podstawowe obciążenie śniegiem: 0,89 kN/m przy maksymalnym obciążeniu śniegiem wynoszącym 2,5 kN/m2
 • Maks.
  obciążenie wiatrem 0,65 kN/m2
 • Projekt konstrukcji stalowej zgodnie z DIN 18800 (Eurokod 3 w przygotowaniu)
 • Należy przestrzegać lokalnych przepisów budowlanych!

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych.

Rysunek techniczny

Wymiary
Śluza przeładunkowa Typ PL
NV 2.020 2.470
WD 950 – 1050 1100 – 1250 1300 – 1500 950 – 1050 1100 – 1250 1300 – 1500
THI 4.040 3.840 3.640 4.065 3.865 3.665
THU 3.995 3.795 3.595 4.020 3.820 3.620
THX 3.800 3.600 3.400 3.825 3.625 3.425
SM Wszystkie wymiary 3300, 3500, 3600
   
NV 3.020 3.520
DH 950 – 1050 1100 – 1250 1300 – 1500 950 – 1050 1100 – 1250 1300 – 1500
THI 4.090 3.890 3.690 4.115 3.915 3.715
THU 4.045 3.845 3.645 4.070 3.870 3.670
THX 3.850 3.650 3.450 3.875 3.675 3.475
WR Wszystkie wymiary 3300, 3500, 3600
  SM = Szerokość modułu śluzy przeładunkowej NV = Długość śluzy przeładunkowej (DN+20) SN = Szerokość nominalna pomostu przeładunkowego THI = Wysokość połączenia ściany izolowanej (panele) THU = wysokość połączenia ściany bez izolacji (blacha trapezowa) THX = Wysokość połączenia ściany THX (bez okładziny) WD - wysokość konstrukcji doku przeładunkowego NW = Nominalna wysokość rękawa uszczelniającego WR = Wysokość instalacji rękawa uszczelniającego, zalecana: WR = 4500 dla ciężarówek o wysokości do 4000 W = Wysokość montażu